Świerzbnica polna - łąka świeża, fioletowy kwiat na tle zielonej trawy Świerzbnica polna - łąka świeża, fioletowy kwiat na tle zielonej trawy

Półnaturalne łąki kwietne na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Na terenie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zazieleniło się od łąk kwietnych. Wszystko to dzięki projektowi Koła Naukowego Wydziału Nauk Biologicznych „Założenie półnaturalnych łąk kwietnych w mieście”. Pola badawcze składają się z fragmentów różnych łąk kwietnych. Przygotowano je w oparciu o półnaturalne układy fitosocjologiczne oraz lokalną pulę nasion.

Realizacja projektu ma na celu zbadanie, czy metody tworzenia półnaturalnych układów roślinności łąkowej, zgodnych z układami panującymi na łąkach trwałych spełnią oczekiwane efekty w warunkach miejskich. Badacze sprawdzą rezultaty dotyczące m.in. trwałości zakładanych łąk, przeżywalności gatunków roślin łąkowych, czy współegzystencji gatunków w zbiorowiskach roślinnych różnych typów łąk (łąki świeże, trzęślicowe, murawy ciepłolubne). Działania podjęte przez młodych naukowców pozwolą na wypracowanie właściwej pielęgnacji roślin.

Poletka doświadczalne znajdują się na terenie Ogrodu Botanicznego oraz na placu przed budynkiem Wydział Nauk Biologicznych (al. Ossolińskich 12).

Projekt „Założenie półnaturalnych łąk kwietnych w mieście” otrzymał dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.