Skrzydło samolotu na tle nieba Skrzydło samolotu na tle nieba

Nabór na wyjazdy i przyjazdy pracowników w ramach programów Erasmus+

Biuro Współpracy Międzynarodowej ogłasza nabór na:

 • wyjazdy dydaktyczne (8 godzin zajęć/max. 5 dni), dydaktyczno-szkoleniowe (4 godziny zajęć/część szkoleniowa/ max. 5 dni) lub szkoleniowe (max. 5 dni) w ramach programu Erasmus+ (KA103) w roku akademickim 2022/23;
 • przyjazdy dydaktyczne pracowników z zagranicznych przedsiębiorstw w ramach programu Erasmus+ (KA103) w roku akademickim 2022/23.

Zasady realizacji wyjazdów oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem: www.bwm.ukw.edu.pl, w zakładce: Erasmus+ dla pracowników.

Pod powyższym adresem znajduje się też wykaz partnerskich uczelni, do których można się zgłaszać. Pracownik samodzielnie wysyła zapytanie do instytucji zagranicznej.

Oferta Programu:

 • wyjazdy do 5 dni;
 • wyjazdy dydaktyczne z wymogiem realizacji min. 8 godzin zajęć;
 • wyjazdy łączone ( min. 4 godzin zajęć dydaktycznych + część szkoleniowa dotycząca metodyki nauczania);
 • wyjazdy szkoleniowe podnoszące kompetencje zawodowe;
 • przyjazdy dydaktyczne pracowników zagranicznych przedsiębiorstw (min. 1 dzień i 8 godz. zajęć).

W ramach stypendium beneficjent otrzymuje:

 • ryczałt na koszty utrzymania ( w zależności od kraju - 140/160/180 EUR x liczba dni);
 • ryczałt na koszty podróży (wg kalkulatora).

Przy wypełnianiu dokumentu o nazwie Mobility agreement uprzejmie prosimy o:

 • zapoznanie się z zasadami  wyjazdów;
 • skorzystanie z aktualnych formularzy;
 • zwrócenie uwagi na poprawną edycję dokumentu oraz poprawność językową (formularz w j. angielskim);
 • skorzystanie z informacji zawartych w przypisach;
 • udzielenie wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania. Oprócz głównego (dydaktyka czy szkolenie), należy podać dodatkowe cele mobilności. W punkcie 'dodatkowe korzyści w kontekście internacjonalizacji i modernizacji' należy opisać perspektywę zarówno instytucji wysyłającej i przyjmującej. W punkcie 'oczekiwane rezultaty i wpływ mobilności' należy uwzględnić perspektywę beneficjenta, obu instytucji oraz studentów-odbiorców programu (STA).

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmujemy od 1 sierpnia do 15 września 2022 r.
Wyjazdy muszą być zrealizowane między 1 października 2022 r. a 30 września 2023 r.
Osoba do kontaktu: Aleksandra Koperska-Kowalczyk, email: akoperska@ukw.edu.pl  lub tel. 523419123.
Serdecznie zachęcamy do aplikowania!