Dawid Krasiński zwyciężył w Konkursie IDOL Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem

Dawid Krasiński, pracownik naszego Uniwersytetu zajął I miejsce w Konkursie IDOL Fundacji Szansa – Jesteśmy Razem i został Idolem Środowiska. Zwycięzca odebrał nagrodę 15 września 2022 roku podczas odbywającej się w Warszawie uroczystej gali.

Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, firm i instytucji, które w najznakomitszy sposób zasłużyły się w dziedzinie nowoczesnej rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących, tj. niwelowania skutków niepełnosprawności wzroku z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technicznych i metodologicznych.

Idolem Środowiska zostaje wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca zadziwiająca pracowitością, energią, pomysłowością, osiągnięciami, albo osoba widząca, oddająca środowisku swoje zdolności i czas, przyczyniając się do emancypacji osób z niepełnosprawnością wzroku, która w wyjątkowo dużym stopniu pozytywnie wpływa na sytuację środowiska. Laureat zostaje wybrany w ogólnopolskim głosowaniu przez internautów oraz przez członków Kapituły Konkursu.  

Dawid Krasiński jest pracownikiem dydaktycznym Instytutu Matematyki UKW, współpracownikiem Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami UKW, działaczem w Stowarzyszeniu Bydgoski Klub Goalball oraz współopiekunem Zrzeszenia Studentów Ukraińskich „Tryzub”. Na co dzień interesuje się nowoczesnymi technologiami dla osób niewidomych. W obrębie jego pasji znajduje się też aktywność fizyczna. Do jego sukcesów sportowych zaliczyć można zdobycie tytułu Mistrza Polski Niewidomych w Taekwondo Olimpijskim oraz kilkukrotne zwycięstwo Integracyjnych Mistrzostw Polski Akademickiego Związku Sportowego w Goalball (wraz z drużyną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy). Był Prezesem Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych UKW, działaczem Samorządu Studenckiego UKW oraz wolontariuszem Stowarzyszenia Visus Supremus.

Gratulujemy zwycięstwa!