Kampus UKW bez barier

Osoby z niepełnosprawnościami mogą już korzystać z nowej windy w głównym kampusie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Tym samym dobiega końca proces usuwania barier architektonicznych w najważniejszych obiektach naszej uczelni.

Nowa winda znajduje się we wschodnim skrzydle kampusu – w Bloku B  obok Instytutu Inżynierii Materiałowej. Urządzenie obsługuje parter, pierwsze i drugie piętro.

W okresie letnim wykonano również chodnik dla wózków inwalidzkich  do sali gimnastycznej od strony boiska, inwestycja będzie kontynuowana wraz z pracami w Bloku F.

Aby skorzystać z windy, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich od wejścia głównego muszą udać się korytarzem w lewą stronę, w kierunku Bloku B. W celu umożliwienia przemieszczania się po całych piętrach Bloków A, B, C wykonane zostały dwa podjazdy wewnętrzne i jeden zewnętrzny od  strony Pawilonu (Blok E).

Inwestycja kosztowała 1 871 000 zł i zrealizowana została dzięki wspólnym działaniom: Rektora UKW, Prorektora ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, Kanclerza, Działowi Inwestycji, Remontów i Eksploatacji oraz Działu ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Studenci i goście z niepełnosprawnością mogą zapoznać się z dostosowaniem obiektów w Deklaracji Dostępności na stronie głównej UKW.