Murarz w kasku i stroju roboczym stawia mur Murarz w kasku i stroju roboczym stawia mur

Praca w Dziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji: murarz - malarz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego poszukuje osoby na stanowisko murarz - malarz w Dziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • umiejętność wykonywania prac budowlanych (szpachlowanie, malowanie, tapetowanie, tynki gipsowe, sucha zabudowa, okładziny - gres + klinkier + glazura, montaż stolarki otworowej, układanie wykładzin pcv i kostki brukowej),
 • umiejętność obsługi elektronarzędzi ręcznych,
 • dokładność,
 • komunikatywność,
 • rzetelność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesyłanie CV zawierającego klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji do Sekretariatu Kanclerza UKW, Bydgoszcz, ul. J. K. Chodkiewicza 30 (p.108) lub pocztą elektroniczną na e-mail: kanclerz@ukw.edu.pl.

Termin przesyłania zgłoszeń: 7.10.2022 r. do godz. 12:00.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.  


Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz; administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji do pracy w Uniwersytecie; podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przekazywać innym podmiotom,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE), Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu w przypadku niezawarcia umowy o pracę zwrócone (na życzenie) Pani/Panu lub zniszczone,
 • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • w przypadku aplikowania, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika,
 • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.