zdjęcie przedstawia konferencję zdjęcie przedstawia konferencję

Przedłużony termin na konferencję "Aktywizacja ucznia zdolnego"

Pragniemy poinformować, że termin rejestracji na konferencję "Aktywizacja ucznia zdolnego", która odbędzie się 12 października 2023 r. na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, został przedłużony do dnia 25 września 2023 r.

Konferencja "Aktywizacja ucznia zdolnego" skierowana jest do nauczycieli przedmiotów biologicznych i przyrodniczych szkół ponadpodstawowych.

Problem aktywizacji pojawia się na wszystkich etapach edukacji, od szkoły podstawowej poprzez licea, na kształceniu akademickim skończywszy. Celem konferencji jest poznanie problemów, z jakimi borykają się nauczyciele szkół średnich oraz próba odnalezienia możliwych sposobów radzenia sobie z nimi. Nasilające się od wielu lat trudności uczniów z przyswajaniem wiedzy, spotęgowane izolacją podczas pandemii wymagają znalezienia odpowiednich sposobów pozwalających na ich zniwelowanie. Przeniesienie metod skutecznych w aktywizacji uczniów zdolnych do pracy z pozostałymi uczniami może okazać się skuteczną wskazówką dla nauczycieli.

Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia znajdziecie Państwo w zakładce Konferencja.

Zapraszamy!