Współczesna Biologia - osiągnięcia i wyzwania - konferencja naukowa z okazji 30-lecia kierunku biologia

Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  "Współczesna Biologia - osiągnięcia i wyzwania", która jednocześnie jest jubileuszem 30-lecia studiów na kierunku biologia, a także wyjątkową okazją do podsumowania 30 lat wspólnie przebytej drogi przez społeczność akademicką – naukowców, kadrę naukowo-techniczną, administracyjną, studentów, doktorantów i absolwentów.

Termin: 15 listopada 2023 r.
Miejsce: Aula Laboratorium Badawczego Mikotoksyn, Kampus Główny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego - budynek F, ul. Chodkiewicza 30 w Bydgoszczy.

Projekt pt. Konferencja Naukowa "Współczesna Biologia - osiągnięcia i wyzwania" został dofinansowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała Nauka” w ramach modułu „Wsparcie konferencji naukowych”. Wartość dofinansowania 36 300,00 zł, całkowita wartość: 44 300,00 zł.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Więcej informacji znajduje się na stronie konfernecji.

Logotypy instytutcji dofinansujących oraz patronów