Zagłosuj w BBO na mikroprojekt w Ogrodzie Botanicznym UKW

Zachęcamy do głosowania na mikroprojekt osiedlowy nr 550 dla Osiedla Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto pod nazwą „Tablice informacyjne w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego”.

Projekt obejmuje stworzenie trzech tablic informacyjnych, które zostaną usytuowane przy wejściach do Ogrodu Botanicznego UKW. Na tablicy znajdzie się mapa Ogrodu z lokalizacją interesujących miejsc, elementów architektury oraz wybranych okazów roślin, w tym pomnikowych drzew. Pojawi się także krótki rys historyczny Botanika oraz informacje o zgromadzonych kolekcjach roślin oraz prowadzonej przez Ogród działalności edukacyjnej, dydaktycznej i naukowej. Tablice pozwolą na lepszą orientację w przestrzeni Ogrodu oraz ułatwią odnalezienie ciekawych miejsc i okazów roślin.

Bydgoski Budżet Obywatelski

Link do głosowania: Bydgoski Budżet Obywatelski 2023 rok