Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy wydał płytę DVD

Kilka dni temu ukazała się płyta DVD z koncertu finałowego „Muzyczny Integracyjny Uniwersytet Dziecięcy”.  MIUD to projekt unijny łączący dzieci z trzech placówek edukacyjnych. Na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy spotykały się dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy, Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Górsku oraz z Gminnego Ośrodka Kultury w Złejwsi Wielkiej.

- Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tak wspaniałego nagrania, a młodym artystom pogratulować występów. Był to czas ogromnego trudu, ale też wzruszeń i dobra płynącego z każdego „miodowego” serca. Rozwój podopiecznych był też okazją dla każdego z nas by rozwijać i pielęgnować to co w nas najpiękniejsze. Ukazanie się płyty jest też oficjalnym zakończeniem projektu – mówi Adam Skrętny, kierownik projektu.

Zajęcia „Muzycznego Integracyjnego Uniwersytetu Dziecięcego” odbywały się w trzech blokach edukacyjnych. W skład ich wchodziły zajęcia wokalne, instrumentalne i taneczne. Dzieci i młodzież zdobywała także wiedzę w zakresie emisji głosu, podstaw aktywizacji zawodowej oraz instrumentów elektronicznych i muzycznych systemów komputerowych. Dodatkowo dzieci niedowidzące i niewidome uczestniczyły w zajęciach z muzykoterapii oraz notacji muzycznej w pisowni brajlowskiej.

Prowadzeniem zajęć zajmowała się wykwalifikowana kadra z Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz oraz z Ośrodka L. Braille’a. Zwieńczenie projektu stanowił koncert finałowy, który odbył się 21 czerwca 2023 roku.