Sukces pracowników Katedry Historii Średniowiecznej Wydziału Historii UKW - doktora Radosława Koteckiego i profesora Jacka Maciejewskiego

Z przyjemnością informujemy o osiągnięciu dwóch pracowników Katedry Historii Średniowiecznej Wydziału Historii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, doktora Radosława Koteckiego i profesora Jacka Maciejewskiego.

Okładki tomów Religious Rites of War beyond the Medieval West
Razem z doktorem Gregorym Leightonem (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) oraz międzynarodowym gronem autorów, opracowali obszerny dwutomowy zbiór studiów, poświęcony religijnym rytuałom wojny praktykowanym na obszarze Europy Wschodniej i Północnej w średniowieczu. To trzeci, kolejny już, międzynarodowy projekt publikacyjny, w ramach którego wspomniani badacze skupili się na rozległych związach między religią a wojną w okresie średniowiecza.

Publikacja ukazała się nakładem renomowanego wydawnictwa Brill Publishing w dwóch tomach: Tom I, Tom II.