Nowe kierunki na UKW – rekrutacja trwa do 22 lipca

uśmiechnięta studentka stoi na tle regałów w bibiotece UKWUniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wprowadza nowe kierunki studiów, które odpowiadają na potrzeby współczesnego rynku pracy i zainteresowania młodych ludzi. Rekrutacja trwa, a internetowa rejestracja kandydatów zakończy się 22 lipca. To doskonała okazja, aby dołączyć do grona studentów uczelni, która dynamicznie się rozwija i poszerza swoją ofertę edukacyjną.

UKW od lat inwestuje w rozwój infrastruktury oraz programów nauczania. Nowe kierunki studiów są tego najlepszym dowodem. Studiowanie na naszej uczelni to gwarancja wysokiej jakości kształcenia, indywidualnego podejścia do studentów oraz możliwości rozwoju. Oferujemy nowoczesne laboratoria, bogate zaplecze biblioteczne oraz liczne programy wymiany zagranicznej. Uczelnia współpracuje również z wieloma firmami i instytucjami, co ułatwia studentom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów.

Nowe kierunki studiów
Studia I Stopnia

 • Badanie i projektowanie gier
  Studia na kierunku badanie i projektowanie gier oferują szerokie wykształcenie humanistyczne z naciskiem na umiejętności związane z badaniem i projektowaniem gier. Studenci tego kierunku nauczą się przenosić swoje pomysły do rzeczywistości, zarówno w formie cyfrowej, jak i analogowej. Wszyscy będą mieli też okazję zapoznać się z podstawami badania gier przy wykorzystaniu narzędzi naukowych.

 • Dietetyka
  Ten kierunek to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów do spraw zdrowego żywienia. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk o zdrowiu i technologii żywności i żywienia. Będą mogli wybrać jeden spośród dwóch modułów: psychodietetyka lub dietetyka w sporcie. Absolwenci znajdą pracę m.in. w poradniach dietetycznych, klubach fitness oraz szpitalach.

 • Matematyka w edukacji*
  Studia na kierunku matematyka w edukacji rozpoczynają cykl kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki. Jednocześnie umożliwiają nabycie umiejętności związanych z zastosowaniem matematyki. Treści kształcenia pozwalają studentowi uzyskać praktyczne kompetencji związane z działalnością zawodową nauczyciela matematyki.
  * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNISW

 • Materiały dla zastosowań medycznych
  Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów medycznych, w tym biokompozytów oraz w laboratoriach i instytutach zajmujących się wytwarzaniem, badaniem materiałów przeznaczonych dla zastosowań medycznych i okołomedycznych, w tym w firmach zajmujących się wytwarzaniem materiałów implantacyjnych (również jako przedstawiciele handlowi firm produkujących materiały dla medycyny).

 • Sinologia
  Sinologia na UKW to studia o profilu językowym z elementami wiedzy o literaturze, kulturze i historii Chin oraz Tajwanu. Absolwenci sinologii mogą wiązać swoją przyszłość z karierą w dyplomacji, przedstawicielstwem biznesowym oraz tłumaczeniem gier komputerowych. Studenci mogą liczyć na pomoc wykładowców w odnalezieniu dopasowanej ścieżki zawodowej lub naukowej.

 • Skandynawistyka
  Kierunek ten jest odpowiedzią na niesłabnące od lat zainteresowanie nauką języków skandynawskich w Polsce - są to studia filologiczne, ale ich program wzbogacony został o treści z zakresu historii, kultury i literatury, które wykraczają poza tradycyjne podejście językoznawcze. Absolwenci mogą pracować w firmach skandynawskich, instytucjach kulturalnych czy turystyce.

 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Zarządzanie i inżynieria produkcji jest kierunkiem menedżerskim. Program umożliwia studentom dostęp do najnowszej wiedzy technicznej i ekonomicznej oraz przygotowuje ich do pracy w zakresie zarządzania i wsparcia produkcji oraz usług. Umiejscowienie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji na Wydziale Mechatroniki we współpracy z Wydziałem Prawa i Ekonomii umożliwia integrację wiedzy technicznej z aspektami ekonomicznymi, co jest szczególnie cenione na rynku pracy. 

Nowe kierunki studiów
Studia II Stopnia

 • Badanie i projektowanie gier
  Studia magisterskie są przeznaczone zarówno dla absolwentów kierunków związanych z grami i mediami, jak i dla osób, które ukończywszy inne kierunki, interesują się branżą gier, i albo pracują w tej branży, albo chcieliby się na tę branżę przeorientować. Są to studia dla praktyków, dla przyszłych badaczy i dla entuzjastów, kładące nacisk na pogłębianie wiedzy teoretycznej o grach, branży gier i o związanych z nimi zjawiskach kulturowych.

 • Matematyka w edukacji*
  Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka w edukacji adresowane są do osób, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach matematyka w edukacji, matematyka lub kierunkach pokrewnych. Studia stanowią kontynuację cyklu kształcenia nauczycieli matematyki poprzez uzupełnienie przygotowania merytorycznego o przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne wraz z praktyką psychologiczno-pedagogiczną oraz przygotowanie dydaktyczne wraz z praktyką przedmiotowo-metodyczną.
  * Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody MNISW

 • Prawo w biznesie
  To kolejny stopień interdyscyplinarnych studiów, które przygotowują studenta do wejścia na rynek pracy jako kluczowego pracownika organizacji lub do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Są to studia o profilu ogólnoakademickim. Program został skonstruowany tak, aby stanowił uzupełnienie wiedzy, kompetencji i umiejętności zdobytych w ramach studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie. 

UKW – miejsce dla ludzi z pasją!

Nie przegap szansy na rozwój i zdobycie nowoczesnej edukacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Rekrutacja trwa do 22 lipca – zarejestruj się już dziś i zacznij swoją przygodę z UKW!

Link do rekrutacji: rekrutacja.ukw.edu.pl