Specjaliści z UKW na Światowej Konferencji Kanałów w Bydgoszczy

W dniach 24-26 czerwca w Bydgoszczy odbyła się Światowa Konferencja Kanałów (World Canals Conference WCC) organizowana przez Miasto Bydgoszcz oraz Inland Waterways International. Konferencja ta corocznie odbywa się na innym kontynencie.

JM Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny objął ww. wydarzenie patronatem honorowym. 

Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem kanałów, ale również śródlądowych dróg wodnych i rzek. W odpowiedzi na wyzwania klimatyczne zajęto się także tematem przekształceń gospodarczych funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych i wielu innych. W wydarzeniu brało udział ponad 200 przedstawicieli reprezentujących świat nauki, różnych szczebli administracji, organizacji pozarządowych, zarządców dróg wodnych oraz entuzjastów turystyki wodnej. 

Wydarzenie odbywało się w Teatrze Kameralnym w Bydgoszczy (dzień I) oraz w Młynach Rothera (dzień II-III), gdzie w najbardziej reprezentatywnym miejscu naszego miasta obradowali uczestnicy konferencji z wielu krajów europejskich oraz przedstawiciele z Ameryki Północnej i Azji. 

W ramach 3 dni konferencji odbył się szereg sesji tematycznych, poświęconych:

  • człowiekowi,
  • oddziaływaniu człowieka w przeszłości i obecnie,
  • znaczeniu wody w turystyce,
  • ekologii i nowoczesnym technologiom.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszego Uniwersytetu, w szczególności Wydziału Nauk Geograficznych, gdzie prowadzony jest unikalny kierunek studiów inżynierskich  rewitalizacja dróg wodnych. Specjaliści w składzie: dr hab. Michał Habel, prof. uczelni, dr Dawid Szatten (komitet organizacyjny WCC2024), dr Hanna Michniewicz-Aniersztajn, dr Monika Szymańska-Walkiewicz i mgr inż. Marta Brzezińska w ramach swoich wystąpień zaprezentowali wyniki swoich badań na rzekach i kanałach w Polsce i na świecie.

W przyszłym roku wydarzenie zawita do Buffalo (USA), gdzie również nie zabraknie przedstawicieli UKW, którzy są jednymi z kluczowych w skali Polski, ale i świata badaczy z zakresu procesów fluwialnych i ich wpływu na warunki nawigacyjne dróg wodnych.

Więcej o tym wydarzeniu: wcc2024bydgoszcz.pl