Wieczne pióro uniesione nad kartką papieru Wieczne pióro uniesione nad kartką papieru

Podziękowania od Ministra Nauki

24 czerwca Minister Nauki Dariusz Wieczorek przebywał z wizytą w Bydgoszczy, gdzie – w ramach cyklicznych spotkań z władzami polskich uczelni i studentami – odwiedził Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzisiaj otrzymaliśmy list od Ministra ze słowami podziękowania:

Wasza Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,

proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za owocne spotkania z rektorami oraz studentami kujawsko-pomorskich uczelni publiczncyh i niepublicznych.

Chciałbym, aby znakiem rozpoznawczym moich działań jako Ministra Nauki stał się ożywiony dialog ze wszystkimi przedstawicielami sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Dlatego też niezwykle sobie cenię możliwość rozmowy z władzami i studentami polskich uczelni. Jestem przekonany, że ta forma kontaktu pozwoli na rozwiązanie wielu problemów środowiska akademickiego, a także przyniesie konstruktywne rozwiązania wspierające polski system nauki i szkolnictwa wyższego.

Spotkanie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy stało się okazją do debaty na temat kluczowych wyzwań, przed jakimi stoi polska nauka. Głęboko cenię możliwość wspólnej rozmowy o planach nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, podnoszeniu jakości kształcenia, pomocy materialnej dla studentów, wzmacnianiu potencjału pracowników naukowych oraz konsolidacji uczelni.

Zapewniając o swoim wsparciu, życzę Waszej Magnificencji wszelkiej pomyślności i satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz rozwoju bydgoskiego Uniwersytetu. 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Wieczorek