Aktualności

Wymiana akademicka Katedry Fizjologii i Toksykologii z Portugalią

20 grudnia 2018

Rozstrzygnięty został nabór wniosków w ramach programu wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Portugalską. W oparciu o rekomendację wspólnej komisji ds. wyboru projektów Dyrektor NAWA podjął decyzję o finansowaniu 10 spośród 51 złożonych wniosków. Z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy został złożony projekt pt.: „Indoor Air Quality and Public Health – the health implications of fungi and mycotoxins contamination of HVAC systems - Jakość powietrza w pomieszczeniach i zdrowie publiczne - konsekwencje zdrowotne skażenia systemów HVAC grzybami pleśniowymi i mikotoksynami”.

czytaj całość…

UKW wygrywa Akademicki Puchar Polski w Karate

18 grudnia 2018
czytaj całość

16 grudnia w Zalasewie odbył się VIII Akademicki Puchar Polski w Karate. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wysłał na te zawody sześcioosobową reprezentację. Zawody zakończyły się dla naszych reprezentantów olbrzymim sukcesem, gdyż UKW zajął I miejsce w klasyfikacji punktowej jak i w klasyfikacji medalowej spośród 21 uczelni wyższych startujących na tych zawodach.

czytaj całość…

731 listów podczas Maratonu Amnesty International

10 grudnia 2018

W dniach 6-9 grudnia 2018 r. Samorząd Studencki UKW zorganizował Maraton Pisania Listów Amnesty International. Na UKW napisaliśmy 731 listów. W ten prosty sposób staramy się pomóc więźniom sumienia i innym osobom narażonym na łamanie praw człowieka na całym świecie.

czytaj całość…