Aktualności

UKW w projekcie Doliny Narzędziowej

15 marca 2019

Podczas międzynarodowych targów INNOFORM 2019, które odbyły się w dniach 12-14 marca 2019 r. w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym doszło do podpisania porozumienia w sprawie realizacji projektu Dolina Narzędziowa.

czytaj całość…

Sukces projektu artystycznego dr W. Trempały

07 marca 2019
czytaj całość

W Internecie można już obejrzeć film będący dokumentacją projektu pod tytułem: Flunk Symfonicznie w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przez pracownika Instytutu Nauk Politycznych dr. Wojciecha Trempałę w ramach przyznanego mu Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy na realizację zadań z zakresu twórczości artystyczne oraz upowszechniania kultury.

czytaj całość…

Student UKW Pełnomocnikiem PSRP

01 lutego 2019
czytaj całość

Z przyjemnością informujemy, że Dawid Krasiński – student III roku studiów licencjackich na kierunku Matematyka - pełni funkcję Pełnomocnika Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ds. studentów z niepełnosprawnością w kadencji 2019/2020. Serdecznie gratulujemy i składamy życzenia powodzenia w pracy na rzecz studentów niepełnosprawnych!

czytaj całość…

Infrastruktura UKW wczoraj i dziś

27 czerwca 2018
czytaj całość

W 2019 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, jako Uczelnia będąca spadkobiercą swoich poprzedniczek: WSN, WSP, AB obchodzić będzie jubileusz 50-lecia. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego przez lata swojej działalności i rosnących potrzeb musiał powiększać swoje zasoby lokalowe, na przestrzeni lat ta baza jest modernizowana i unowocześniana, warto zobaczyć jak się zmieniała.

 

 

czytaj całość…