Kolejna książka prof. dr. hab. Józefa Banaszaka

  • 08 lutego 2017

Prof. dr hab. Józef Banaszak, pełniący obecnie funkcję kierownika Katedry Ekologii Instytutu Biologii Środowiska Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW, ekolog, entomolog, pisarz, wydał kolejną książkę literacką pt. "Mój Poznań" (pozycja wydana przez Wydawnictwo Poznańskie).

Jest to trzeci tom dzienników, chronologicznie pierwszy, obejmujący lata  1975–1988. Przybliża ona okres dochodzenia autora do samodzielności naukowej na tle burzliwych czasów gierkowskich, pierwszej Solidarności i stanu wojennego. Przypomnijmy, że spośród dwóch wydanych wcześniej tomów, drugi został zatytułowany "Wybrałem Bydgoszcz" i obejmuje lata 1989–2009, przybliżając okres zorganizowania przez autora biologii bydgoskiej i działalności na rzecz Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, późniejszego UKW. Chronologicznie trzeci tom noszący tytuł "Pochwała codzienności" obejmuje lata 2009–2013.