Konferencja: Nierzetelność naukowa w Polsce

W dniach 3-4 listopada 2010 r. odbyła się konferencja "Nierzetelność naukowa w Polsce", organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  i Forum Akademickie.


Przedmiotem dyskusji były naruszenia praw autorskich, a w szczególności uzyskiwanie awansu naukowego w oparciu o cudze dokonania. Refleksji ogólnej, dotyczącej definicji plagiatu i źródeł nierzetelności naukowej, którym towarzyszyły relacje osób, które zetknęły się z konkretnymi przypadkami. Swoimi doświadczeniami dzielili się również rzecznicy dyscyplinarni i członkowie komisji dyscyplinarnych z kilku polskich uczelni, rektorzy, prorektorzy i dziekani.


Uczestnicy konferencji szukali odpowiedzi na pytanie o procedury, które mogą ułatwić zapobieganie nierzetelności naukowej. Mamy nadzieję, że konferencja przyczyniła sie do ożywienia w środowisku naukowym dyskusji o tym problemie i doprowadzi do zmiany jego postrzegania.