Biuletyny

Biuletyn Biura ds. Jakości Kształcenia

Biuletyn ma być narzędziem pomocnym w wypełnianiu zadań związanych z jakością kształcenia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Za pomocą Biuletynu chcemy zwiększyć jakość przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi podmiotami tworzącymi Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia na UKW.
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę, być może, Biuletyn pomoże również w wymianie dobrych praktyk.