Aktualności

Zmiany w uchwale dot. wzory umów

20 lipca 2016

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 28 czerwca 2016 r. przyjął Uchwałę Nr 100/2015/2016 zmieniającą Uchwałę Nr 171/2013/2014 Senatu UKW z dnia 23 września 2014 r. w sprawie określenia wzorów umów regulujących warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz opłat związanych z odbywaniem studiów i studiów doktoranckich w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego.

czytaj całość…