Kierunki UKW wyznaczone do oceny PKA w roku akademickim 2016/2017

  • 10 sierpnia 2016

Polska Komisja Akredytacyjna opublikowała listę kierunków studiów, które wyznaczyła do przeprowadzenia oceny programowej w roku akademickim 2016/2017.PKA planuje przeprowadzić ocenę programową na 4 kierunkach Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, tj.:

  • filologii,
  • geografii,
  • historii,
  • ochronie środowiska.

Więcej informacji na stronie PKA pod adresami: www.pka.edu.pl, www.pka.edu.pl