Konsultacje projektów rozporządzeń MNiSW

  • 10 sierpnia 2016

MNiSW przygotowało 7 projektów rozporządzeń, które mają wejść w życie z dniem 01.10.2016 r.:www.bip.nauka.gov.pl Opracowane projekty przekazano do konsultacji społecznych: www.nauka.gov.pl
Uwagi można składać do dnia 22.08.2016 r. na adres: deregulacja@mnisw.gov.pl.