Studenckie Koła Naukowe

Spotkanie Koła Naukowego
Spotkanie Koła Naukowego

Działalność w studenckich kołach naukowych stanowi okazję do rozwoju zainteresowań naukowych studentów. Koła naukowe organizują sesje i konferencje, spotkania z ludźmi nauki i kultury, wydają pisma, prowadzą badania terenowe, uczestniczą w sesjach naukowych organizowanych przez inne ośrodki akademickie w Polsce. Rozpoczynając studia warto zapisać się do koła naukowego.

Źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność:

  • Dotacje uczelni - przyznawane przez Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia. Wnioski należy składać do końca października w sekretariacie.
  • Dotacje MENiS - wnioski należy składać w sekretariacie Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kształcenia do końca października każdego roku.
  • Dotacje różnych organizacji pozarządowych i fundacji.

Rejestracja Koła Naukowego

Rejestracje Kół Naukowych działających w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego dokonywane są w Sekreteriacie Prorektora ds. Dydaktycznych i Jakości Kstzałcenia, przy ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel. 52 34 19 319.

Wymagane dokumenty

Szczegóły dotyczące rejestracji, znajdziecie państwo w umieszczonych poniżej Zasadach rejestracji, działania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich, zespołów i kół naukowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Pełnomocnik do Spraw Kół Naukowych: 
Zuza Koziełek 
tel. 791959508 
pelnomocnikdskolnaukowychukw@gmail.com 

Pobierz pliki