Koła Naukowe na poszczególnych wydziałach

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

 • Koło Naukowe Bibliotekoznawców
  dr Bernardeta Iwańska-Cieślik - Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii www.kinib.kolo.ukw.edu.pl
 • Studenckie Koło Filozofów
  dr hab. Maciej Chlewicki, prof. nadzw. - Instytut Filozofii
  https://studenckiekolofilozofii.wordpress.com/
 • Koło Studentów Administracji ADMINISTRARE
  dr Zbigniew Bukowski - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Koło Prawo i Społeczeństwo
  dr Marcin Skinder - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Koło Naukowe Studentów Socjologii
  dr Piotr Siuda - Katedra Socjologii
 • Koło Naukowe Prawa Karnego
  mgr Agnieszka Kilińska-Pękacz - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Koło Naukowe "NEW GENERATION OF FINANCIERS"
  dr Aldona Uziębło - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Koło Naukowe Aktywnych Studentów Administracji
  dr Tomasz Bojar-Fijałkowski - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Koło Naukowe Ekonomii
  dr Paweł Antoszak - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Koło Naukowe Inwestycji i Rynku Finansowego
  dr Ewa Dziawgo - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

WYDZIAŁ EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

 • Koło Naukowe Studentów Muzyki
  opiekun koła - dr hab. Benedykt Odya
 • Koło Naukowe Miłośników Sztuki
  opiekun koła - dr hab. Arkadiusz Kaczyński
 • Koło Naukowe Lumen Canti
  opiekun koła: dr hab. Benedykt Odya

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

 • Studenckie Koło Podróży Literackiej
  dr Gerard Guźlak - Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
 • Studenckie Koło Historyków
  dr Marek Zieliński – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Koło Naukowe Studentów Politologii
  dr Kamila Sierzputowska - Instytut Nauk Politycznych
 • Studenckie Koło Naukowe Polonistów
  dr Mirosław Gołuński - Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
 • Koło Naukowe Studentów Germanistyki
  dr Rafał Pokrywka - Katedra Germanistyki
 • Studenckie Koło Filmoznawców
  dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. nadzw. - Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
 • Koło Inicjatywy Dziennikarskiej Atheneum
  dr Aleksandra Norkowska - Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
 • Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców
  dr Paweł Schreiber - Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
 • Koło Stosunków Międzynarodowych
  dr Monika Opioła-Cegiełka - Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Studenckie Naukowe Koło Psycholingwistyczne
  dr Elżbieta Łukasiewicz - Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej 
 • Studenckie Koło Naukowe "Przekładka"
  mgr Maciej Adamski, Katedra Filologii Angielskiej
 • Koło Naukowe Języka i Kultury Arabskiej
  dr Sebastian Bednarowicz – Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
 • Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego "Cavendo tutus"
  dr Sławomir Sadowski - Instytut Nauk Politycznych
 • Doktoranckie Koło Naukowe Filologów
  prof. dr hab. Lidia Wiśniewska - Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznwstwa
 • Koło Naukowe "Studenckie Bractwo Rekonstrukcji Wczesnośredniowiecznej IKORNAR"
  dr MIchał Mochocki - Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
 • Organizacja doktorancka Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce
  dr Alina Kaszkur - Instytut Nauk Politycznych
 • Koło Naukowe Historii Sztuki
  dr Barbara Gawęcka - Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Koło Naukowe Debaty "Al-Munathara"
  mgr Magdalena Al-Sayadi - Zakład Języka i Kultury Arabskiej, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej 
 • Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka - Ius Gentium
  dr Agnieszka Wedel-Domaradzka - Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Przekładoznawcze Koło Naukowe "Szósty Zmysł"
  dr Jolanta Jóźwiak - Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej
 • Koło Naukowe Studiów nad Larpami
  mgr Krzysztof Chmielewski - Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

 • Koło Naukowe Studentów Geografii GEOSFERA24
  dr Marcin Hojan - Instytut Geografii
 • Koło Animatorów Aktywności Fizycznej, Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
  dr Alicja Kostencka - Instytut Kultury Fizycznej
 • Koło Naukowe "Co w trawie piszczy"
  dr Mirosława Cieślicka, dr Błażej Stankiewicz - Instytut Kultury Fizycznej
 • Koło Naukowo-Turystyczne "EXTREMUS" 
  dr Alicja Gonia - Instytut Geografii

WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI

 • Studenckie Koło Naukowe Informatyki
  dr Wiesław Urbaniak – Instytut Matematyki
 • Koło Naukowe Dydaktyki Informatyki i Matematyki OMEGA
  dr Katarzyna Chmielewska – Instytut Matematyki
 • Studenckie Koło Komputerowego Wspomagania Projektowania
  dr Marek Macko – Instytut Techniki
 • Sekcja Kultury Fizycznej
  dr inż Ryszard Pujszo
 • Koło Informatyków (przy Instytucie Fizyki) 
 • Koło Fizyki i Astronomii
  Instytut Fizyki
 • Koło Technik Informatycznych
  dr Grzegorz Domek - Instytut Techniki
 • KołoTechnologii Informacyjnej i Mediów w Edukacji
  dr Maria Kajdasz-Aouil - Instytut Techniki
 • Bractwo Studenckie Cogito
  dr Grzegorz Domek - Instytut Techniki
 • Koło Fizycznych Podstaw Mikroelektroniki Organicznej
  dr hab. Wacław Bała, prof. nadzw., dr Agnieszka Banaszak-Piechowska - Instytut Fizyki
 • Koło Naukowe "Inkubator Innowacji Technologicznych"
  mgr Piotr Kotlarz, dr inż. Maciej Piechowiak - Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
 • Koło Technologii Informacyjnej i Mediów w Edukacji
  dr Maria Kajdasz-Aouil - Instytut Techniki
 • Bractwo Studenckie Cogito
  dr inż. Ryszard Pujszo - Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu
 • Koło Motoryzacyjne "98oTeam"
  dr Małgorzata Schneider - Instytut Techniki
 • Bractwo Studenckie "Xunil"
  dr inż. Maciej Piechowiak - Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
 • Koło Naukowe Architektury Systemów Komputerowych i Mechatroniki AskMe
  dr Janusz Łukowski, mgr Zbigniew Szczepański - Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej
 • Koło Naukowe Techniki Uzbrojenia i Technik Bezpieczeństwa
  dr Waldemar Nowosielski - Instytut Techniki
 • Naukowe Koło Kryminalistyki
  dr hab. Kazimierz Fabisiak, prof. nadzw. i mgr Adam Gotowicz, Instytut Fizyki
 • Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej
  dr Piotr Rytlewski - Instytut Techniki
 • Koło Naukowe WykoNa
  dr Radosław Drelich - Instytut Mechaniki Środowiska i Infrmatyki Stosowanej
 • Koło Naukowe Akademicki Klub Miłośników Strzelectwa
  dr inż. Jacek Czerniak - Instytut Techniki

WYDZIAŁ NAUK PRZYRODNICZYCH

 • Koło Naukowe Przyrodników
  mgr Ewa Wachowiak-Świtała - Instytut Biologii Środowiska
 • Koło Biologii Molekularnej
  mgr Zofia Ostrowska - Instytut Biologii Eksperymentalnej
 • Koło Naukowe Biotechnologów
  dr Małgorzata Śliwińska - Instytut Biologii Eksperymentalnej

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

KOŁA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

 • Międzywydziałowe Studenckie Koło Kresoznawcze
  mgr Barbara Maklakiewicz - Biblioteka UKW
 • Koło „Radio Uniwersytet”
  dr hab. Mariusz Zawodniak, prof. nadzw.
 • Akademicki Krąg Instruktorski ZHP im. Janusza Korczaka
  mgr Barbara Maklakiewicz - Biblioteka UKW
 • Akademickie Centrum Wolontariatu
  dr hab. Przemysław Grzybowski
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów UKW
  przewodniczący - Sławomir Mierkiewicz
 • Studencka Organizacja Wymian Studenckich
  dr Katarzyna Chmielewska - Instytut Matematyki
 • Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych
  mgr Radosław Cichański
 • Erasmus Student Network Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  dr Marcin Skinder - Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
 • Organizacja doktorancka "Inicjatywy Doktorantów Nauk o Polityce"
  dr Alina Kaszkur, Instytut Nauk Politycznych
 • Organizacja Studencka Bractwo UKW "Tryzub"
  mgr Radosław Cichański, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych