Zjazd Prawo – Dziedzictwo – Sztuka - 30 - 2 grudnia 2016

  • 24 listopada 2016

Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na Ogólnopolski Zjazd Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki „Zjazd Prawo – Dziedzictwo – Sztuka”, który odbędzie się w dniach 30 listopada – 2 grudnia br. w Bydgoszczy.

Konferencja ma przybrać postać Ogólnopolskiego Zjazdu Przedstawicieli Katedr Kryminalistyki. Planowany Zjazd wpisuje się w interdyscyplinarny charakter badań nad kulturą, dziedzictwem kultury i rynkiem sztuki. Do udziału w obradach zaproszono uznanych naukowców reprezentujących różne obszary badawcze i specjalizacje. Zjazd pozwoli zainteresowanym na zaprezentowanie najnowszych wyników prac badawczych oraz na wymianę myśli i doświadczeń między teoretykami a praktykami. Organizatorzy mają nadzieję, że Zjazd przyczyni się do integracji i wzmocnienia współpracy oraz zaowocuje realizacją nowych projektów naukowych w przyszłości.

Upowszechnianie wyników badań zaprezentowanych na zjeździe zaplanowano w 2017 r. w ramach czasopisma naukowego Santander Art and Culture Law Review, w numerze merytorycznie poświęconym roli nauki kryminalistyki w sektorze kultury. Każdy z artykułów zgłoszonych do redakcji zostanie poddany procedurze recenzyjnej double blind review process.

Szczegółowy program i informacje organizacyjne znajdują się na stronie www.zjazd2016.ukw.edu.pl