Hydrometeorologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa regionu Kujawsko-Pomorskiego - 17 maja 2017

  • 16 maja 2017

Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy ma zaszczyt zaprosić na I Kongres Naukowy nt.: „HYDROMETEOROLOGICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO” w ramach „FORUM DLA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W ŚRODOWISKU REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO”, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 w Bydgoszczy.

Przedmiotem obrad będą zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne na obszarze województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwzględnieniem obszarów sąsiednich niezbędnych do ustalenia ciągłości zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych.

Celami forum są:

  • procedury diagnozowania i analizowania stanu bezpieczeństwa i ochrony ludności w aspekcie uwarunkowań hydrologicznych i meteorologicznych;
  • identyfikacja zjawisk naturalnych – hydrologicznych, meteorologicznych oraz antropogenicznych – awarie przemysłowe, katastrofy w ruchu lądowym, powietrznym, wodnym naruszające równowagę środowiska, jako bezpośrednie przyczyny powstawania sytuacji kryzysowych;
  • identyfikacja współzależności deterministycznych ujawnionych przyczyn sytuacji kryzysowych prowadzących do efektu domina w środowisku;
  • weryfikacja, upowszechnienie oraz próba optymalizacji procedur diagnozowania, prognozowania stanu środowiska w aspekcie oczekiwanych standardów bezpieczeństwa i ochrony ludności;
  • analiza skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych oraz ratowniczych wobec aktualnych możliwości organizacyjnych i materiałowych będących w dyspozycji na obszarze województwa;
  • recenzja działań edukacyjnych oraz obiegu informacji w zakresie upowszechniania działań profilaktycznych oraz podczas działań ratowniczych;
  • ocena społecznej akceptacji planów profilaktycznych oraz ratowniczych, jako warunek aktywnego uczestnictwa ludności miejscowej w działaniach na rzecz utrzymania oczekiwanych standardów bezpieczeństwa środowiskowego;
  • koordynacja interoperacyjności danych o środowisku.

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Zygmunt Babiński (UKW w Bydgoszczy)
Dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. nadzw (UKW w Bydgoszczy)
Dr hab. Artur Magnuszewski, prof. nadzw (UW w Warszawie)
Prof. dr Roman S. Chalov (Państwowy Moskiewski Uniwersytet)
Prof. dr Aleksandr Obodowskyi (Państwowy Kijowski Uniwersytet, Ukraina)
Prof. dr Gienady Gladkov (Uniwersytet Floty Morskiej i Rzecznej, St. Petersburg)
Prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz (IGiPZ PAN w Warszawie)
Prof. dr hab. Anatoly Melnyk (Lwowski Państwowy Uniwersytet, Ukraina)
Dr hab. Wiesław Galor (UKW w Bydgoszczy)
dr inż. Kazimierz Harłoziński (UKW w Bydgoszczy)
Doc. dr inż. Ryszard Dorożyński (UKW w Bydgoszczy)
Dr Piotr Gierszewski (IGiPZ PAN w Warszawie/UKW w Bydgoszczy)
dr Mirosław Rurek (UKW w Bydgoszczy)
Dr Mirosław Więcław (UKW w Bydgoszczy)
Dr Andrzej Potoczek (Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris w Toruniu)

Komitet Organizacyjny:

dr inż. Kazimierz Harłoziński (UKW w Bydgoszczy)
dr Maria Dombrowicz (UKW w Bydgoszczy)
dr Mirosław Rurek (UKW w Bydgoszczy)
dr Andrzej Potoczek (Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris w Toruniu)

Osoba do kontaktu:

Kontakt: dr Mirosław Rurek
e-mail: hydrometeo@ukw.edu.pl
www.hydrometeo.ukw.edu.pl
Instytut Geografii
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Mińska 15, 85-428 BYDGOSZCZ

Miejsce obrad:

Biblioteka Główna UKW
Ul. Karola Szymanowskiego 3
85-074 Bydgoszcz

Pobierz pliki