Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922 - 23-24 października 2018 r.

  • 11 lipca 2018

Katedra Historii Stosunków Międzynarodowych XIX i XX w. Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Zakład Teorii i Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki UKW mają zaszczyt zaprosić na Interdyscyplinarną Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego (oddział w Bydgoszczy) i Towarzystwa Historii Edukacji na temat: Kobiety niepodległości. Działalność patriotyczna kobiet na ziemiach polskich w latach 1795-1922, która odbędzie się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 24-25 października 2018 r.

Polska historiografia jest skoncentrowana na militarnym i dyplomatycznym aspekcie polskiej walki o niepodległość zarówno w odniesieniu do I wojny światowej, jak i XIX-wiecznych ruchów niepodległościowych. Nie można mówić o niepodległości Polski, nie mówiąc o zbiorowym wysiłku Polek i Polaków, który do niej doprowadził. Wciąż jednak niewiele miejsca poświęca się kobietom, zaangażowanym w działalność patriotyczną. Ich wieloaspektowa aktywność realizowała się na bardzo różnych płaszczyznach: kształtowania polskiej tożsamości narodowej młodego pokolenia i wychowania w duchu patriotycznym, działalności edukacyjnej, publicystycznej, konspiracyjnej, a nawet powstańczej.

Intencją organizatorek jest wykorzystanie pretekstu, jakim jest setna rocznica uzyskania przez Polskę niepodległości, do podjęcia wielowątkowej refleksji na temat roli kobiet w polskich dążeniach niepodległościowych i działalności patriotycznej. Jednocześnie nie chciałyśmy ograniczać refleksji wyłącznie do końca XIX wieku i I wojny światowej, uznając że cała aktywność kobieca na polu patriotycznym wymaga analizy i oceny. Datami granicznymi konferencji są zatem lata 1795 (trzeci rozbiór i zniknięcie Polski z mapy Europy) i 1922 (przyłączenie do Polski Śląska na skutek trzech powstań śląskich, plebiscytu i konferencji w Genewie, 15 maja 1922 r.). Dzięki temu konferencja swym zakresem będzie obejmować powstania narodowe (listopadowe i styczniowe), aktywność w przeddzień wojny i w trakcie wojny, ale także działalność patriotyczną w latach 1918-1922 zarówno na terenach stopniowo przyłączanych do Polski, jak i tych już włączonych (działalność Polskiego Białego Krzyża).

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, historyków, historyków wychowania, kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, a także tych badaczy, którym bliska jest refleksja nad szeroko pojmowaną działalnością patriotyczną kobiet na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku.

Obszary tematyczne konferencji:

  • rola kobiet w wychowaniu patriotycznym młodych pokoleń;
  • patriotyczne postawy kobiet w działalności edukacyjnej;
  • aktywność patriotyczna na polu politycznym i dyplomatycznym;
  • budowa i popularyzacja wizerunku Polki walczącej o niepodległość w literaturze i prasie;
  • zaangażowanie kobiet w działalność konspiracyjną;
  • kobiety - bojowniczki o niepodległą Polskę.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej karty uczestnictwa) prosimy przesyłać do dnia 1 września 2018 r. na adres: m.opiola@ukw.edu.pl

Zapraszamy!

Pobierz pliki