Prawa Człowieka w Polsce - Perspektywa 25 Lat Ratyfikacji Konwencji O Ochronie Praw Człowieka I Podstawowych Wolności - 17 października 2018 r.

  • 16 października 2018

Zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową Prawa Człowieka w Polsce - Perspektywa 25 Lat Ratyfikacji Konwencji O Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, która odbędzie się 17 października 2018 roku w budynku Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Konferencja jest częścią ogólnopolskiej akcji mającej na celu upamiętnienie 25. rocznicy przystąpienia Rzeczypospolitej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, odbywającej się pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych.

Organizatorami konferencji są Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych oraz Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wraz z Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych Bydgoszczy.

Pobierz pliki