Konferencje

Centra i peryferie w literaturze - 24-27.11.2010

04 maja 2010

Struktura przestrzeni miejskiej, semiotyka kultury i jej zastosowanie w literaturze oraz transformacje i odwrócenia centrów i peryferii to tematy kluczowe, które zostały poruszone podczas konferencji naukowej w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

czytaj całość…

Psyche.Ciało.Całość - 19.maja 2010

27 kwietnia 2010
czytaj całość

Miłośnicy filozofii człowieka, którzy pragnęli podzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami naukowymi, mieli szansę zaprezentować się na ogólnopolskiej konferencji naukowej w Instytutucie Psychologii UKW.

czytaj całość…

Letnia Szkoła Młodych Pedagogów na UKW!

28 marca 2008

Prestiżowe spotkanie naukowe, jakim jest Letnia Szkoła Pedagogów, odbyło się dzięki  Wydziałowi Pedagogiki i Psychologii UKW, który był gospodarzem tego wielkiego przedsięwzięcia. Spotkanie miało miejsce się w dniach 15-20 września 2008 roku w Tleniu.

czytaj całość…

Kultura wysoka, kultura popularna, po konferencji Culture & Anarchy 24-26.11.2009

08 grudnia 2009

Celowość i bezcelowość sztucznego podziału dorobku kulturowego na kulturę popularną i wyższą  było tematem przewodnim konferencji naukowej ‘’Kultura i Anarchia’’ zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Literaturoznawców oraz Katedrę Filologii Angielskiej UKW. Referaty wygłoszone podczas konferencji swoim zakresem obejmowały literaturę, kulturę, muzykę, film i pozostałe obszary sztuki.

czytaj całość…