O konkursie

Po raz drugi mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konkursie Wiedzy o Książce, Bibliotece i Nowych Mediach, organizowanym przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W tym roku proponujemy tematykę pracy pisemnej

Misja książka

Głównym celem konkursu jest promowanie czytelnictwa. Czytanie jest niezwykle prostym i pięknym procesem, w wyniku którego nie tylko pogłębiamy swoją wiedzę, uruchamiamy wyobraźnię, ale także wzbogacamy słownictwo czy poprawiamy pamięć. Zapewne powodów czytania jest więcej. Właśnie o ujawnienie tego bogactwa, indywidualności i skojarzeń nam chodzi. Wystarczy zatem przelać je na papier. W ramach konkursu można także opisać ciekawe akcje czytelnicze lub wymyślić taką, jakiej jeszcze nie było, a mogła by się odbyć. Można również przedstawić atrakcyjne formy książek. A może ktoś odważy się porównać wersję papierową z nowszą mutacją elektroniczną książki (audiobook, e-book). Jednym słowem, można wypowiedzieć się na temat – jak kreować modę na czytanie.

Prace pisemne powinny być co najmniej kilkustronicowe, z wykazem wykorzystanej bibliografii, jeśli wypowiedź będzie zaczerpnięta i opierać się będzie na literaturze. Praca może być również całkowicie samodzielna. Każdy Autor ma tu możliwość uruchomić swoją wyobraźnię, podzielić się swoimi spostrzeżeniami bazując jedynie na własnych doświadczeniach lub przeżyciach.

W celu uproszczenia zgłoszenia opracowaliśmy formularz, który prosimy wypełnić i odesłać razem z pracą (można przesłać też skan).

Oczekujemy na Państwa prace do 15 lutego 2018 roku wysłane na adres Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy tradycyjną drogą pocztową na adres: ul. K. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz z dopiskiem Konkurs, bądź też pocztą elektroniczną na adres: jogo@ukw.edu.pl lub kabib@ukw.edu.pl także z dopiskiem Konkurs.

Komitet Konkursowy oceni nadesłane prace do końca marca 2018 r. Następnie zapraszamy wszystkich uczestników na uroczyste zakończenie konkursu, na którym z przyjemnością wręczymy dyplomy, a najlepszym Autorom także nagrody.

Ufamy, że tegoroczna problematyka przedsięwzięcia, tak bardzo aktualna i ważna, zachęci Państwa do udziału w konkursie. Wszak jest to dobra okazja do pogłębienia wiedzy i podzielenia się nią z innymi.

Prosimy nauczycieli, bibliotekarzy szkolnych i innych opiekunów o wsparcie naszej inicjatywy i przekazanie młodzieży szkół średnich województwa kujawsko–pomorskiego naszego zaproszenia. Doświadczenie poprzedniego konkursu pokazało, że młodzież ma potrzebę wypowiadania się o książce i instytucjach z nią związanych. Możemy jej w tym pomóc dając okazję udziału w konkursie, a ponadto rozwój czytelnictwa jest ważny wychowawczo i przyczynia się do rozwoju naszego społeczeństwa.

Przewodniczący Komitetu Konkursowego
Ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Informacji Naukowej i Bibliologii UKW

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii,

ul. Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz, tel. 52 326 64 37; tel. kom: 785 545 309