Administracja

Kanclerz

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 239, 341 34 64, fax: (48 52) 360 82 06

Dział Nauki

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 34 19 208
prorektor.nauka@ukw.edu.pl, nauka@ukw.edu.pl

Dział Jakości i Organizacji Kształcenia

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: +48 52 34 19 229, 34 19 216

Dział Kadr i Szkolenia

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 18 61, 34 19 252, fax: (48 52) 360 82 06

Dział Płac

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 376 30 11

Dział Zaopatrzenia

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 360 82 21, tel. (48 52) 34 19 224

Biuro Zamówień Publicznych

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel./fax. +48 52 34 19 135

Kwestura

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 47 74, fax: +48 52 376 30 11