Jednostki ogólnouczelniane

Biblioteka UKW

ul. K. Szymanowskiego 3, 85-064 Bydgoszcz
tel.: +48 552 32 66 457, tel./fax: +48 52 32 66 461
e-mail: library@ukw.edu.pl

Biuro Współpracy Międzynarodowej

ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: +48 52 341 91 07, +48 52 341 91 08
fax.: +48 52 341 47 79
e-mail: bwm@ukw.edu.pl
www.bwm.ukw.edu.pl

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

ul. R. Berwińskiego 4, 85-044 Bydgoszcz
tel./fax: 48 52 34 62 318
e-mail: muzeum@ukw.edu.pl

Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 48 52 32 36 729, tel./fax. 52 32 36 755
e-mail: wydaw@ukw.edu.pl

Dystrybucja i sprzedaż książek

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel.: 48 52 32 36 729, tel./fax. 52 32 36 755

Alliance Française

ul. J. K. Chodkiewicza 7 domofon 3, 85-064 Bydgoszcz
tel/fax  52 345 53 55
e-mail: alliance@ukw.edu.pl