Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
piętro VI, pokój 604
tel/fax: +48 52 323 67 38
e-mail: sekretariatwains@ukw.edu.pl

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 323 67 34-36

Instytut Filozofii

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 323 67 09
e-mail: ifis@ukw.edu.pl

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania 

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 36 743
e-mail: sekr.ipaiz@ukw.edu.pl

Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii

ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 32 36 733
e-mail: kabib@ukw.edu.pl

Katedra Socjologii

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. +48 52 323 67 09

e-mail: ifis@ukw.edu.pl