Wydział Humanistyczny

Dziekan

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 322 03 55, fax: +48 52 322 03 55
e-mail: wydzhum@ukw.edu.pl

Dziekanat Wydziału Humanistycznego

ul. Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel. +48 52 321 31 80 wew. 46, 47, 48, 49

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa

Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel.: +48 52 341 14 02, 346 20 25, fax: +48 52 340 16 87
e-mail: neofil@ukw.edu.pl

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
tel.: +48 52 32 59 200, fax: +48 52 32 59 227
e-mail: historia@ukw.edu.pl

Instytut Nauk Politycznych

Katedra Dziennikarstwa, Nowych Mediów i Komunikacji Społecznej

Pl. Kościeleckich 8, 85-033 Bydgoszcz
tel. +48 52 348 78 21
e-mail: dziks@ukw.edu.pl

Katedra Germanistyki

ul. Grabowa 2, 85-601 Bydgoszcz
tel./fax: +48 52 360 84 50
e-mail: hakuch@ukw.edu.pl