Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

ul. M.K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz

Instytut Geografii

ul. Pl. Kościeleckich 8
85-033 Bydgoszcz
sekretariat, p. 22
tel. (52) 349-64-62; (52) 349-62-50
centrala/portiernia: (52) 327-71-45
geografia@ukw.edu.pl

Instytut Kultury Fizycznej

ul. Sportowa 2, 85-091 Bydgoszcz
dorotawf@ukw.edu.pl