Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Dziekan

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel.: 52 32 36 740
dzwmtinp@ukw.edu.pl

Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki

ul. M. K. Ogińskiego 16, 85-092 Bydgoszcz
tel. 52 32 36 731, 52 32 36 747

Instytut Matematyki

Weyssenhoffa 11, 85-205 Bydgoszcz
tel.: 52 341 90 01, fax:  52 341 39 35
imath@ukw.edu.pl

Instytut Techniki

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: 48 52 341 93 31, fax: (48 52) 340 19 78
insttech@ukw.edu.pl

Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej

ul. M. Kopernika 1, 85-074 Bydgoszcz
tel.: 52 32 57 611-2
imis@ukw.edu.pl

Instytut Fizyki

al. Powstańców Wielkopolskich 2, 85-090 Bydgoszcz
tel.:  52 321 61 66, w. 59
fizyka@ukw.edu.pl