LB – Indeks autorów / The Index of the Authors

W nawiasie przy nazwisku podajemy nr voluminu LB (cyfry rzymskie) i numery stron (cyfry arabskie). / In the bracket by the name we are giving to the No. of the volume (Roman numerals) and numbers of sides (Arabic numerals).

 

Adamiak Aleksandra (I, 9-16)

Aldeeb Abrahem (IX, 6-10)

Banderowicz Kinga (IX, 11-22)

Bartwicka Halina (III, 11-17; IV, 15-24; V, 13-21; VI, 13-18)

Bawej Izabela (V, 22-36, 221-224; VI, 19-28; VII, 205-208, 208-214; VIII, 15-29)

Bączkowska Anna (I, 17-29; II, 11-25; IV, 25-46; V, 37-48, 224-230, 230-240; VI, 29-35, 125-129, 140-143; VII, 13-21)

Benenowska Iwona (III, 18-44; IV, 47-62; V, 49-66, 207-209; VII, 22-35)

Breza Edward (II, 26-49; IV, 63-95; V, 67-95)

Cieszkowski Marek (IV, 96-117; VII, 36-46; IX, 86-103)

Cygan Stanisław (II, 50-63; IV, 118-133; V, 216-220)

Czachorowska Magdalena (I, 30-40; II, 64-72; III, 45-54; IV, 134-142; VII, 47-58)

Czaplicka Maria (I, 41-47; II, 73-83; IV, 299-303; V, 96-110)

Czaplicka-Jedlikowska Maria, zob. Czaplicka Maria

Czechowski Wiesław (I, 48-64; V, 243-255)

Dusza Sebastian (VIII, 30-43)

Duszyński Henryk (IX, 153-156)

Dyszak Andrzej S. (III, 55-63)

Glugla Emilia (VI, 36-50)

Goncharova Tamara (II, 84-95; III, 64-75; IV, 143-157; VI, 51-63; VII, 59-71; VIII, 44-59; IX, 23-37)

Gonczarowa Tamara, zob. Goncharova Tamara

Гончарова Тамара, zob. Goncharova Tamara

Grabowska Magdalena (IX, 36-50)

Graczykowska Tamara (II, 96-105; III, 76-85; IV, 158-170; VI, 64-72)

Guz Marzena (VIII, 60-70)

Holst Jan Henrik (IX, 51-65; IX, 148-151)

Jankowiak-Rutkowska Maria (IX, 86-103)

Jaracz Małgorzata (I, 65-66; IV, II, 106-116; III, 86-97; 171-186)

Jastrzębska-Golonka Danuta (V, 111-136)

Joachimiak-Prażanowska Joanna (II, 117-127; III, 98-105; IV, 187-206; V, 137-146; VI, 73-81; VII, 72-84; VIII, 121-126)

Kaczmarek Łukasz (I, 77-82)

Kapuścińska Anna (IX, 66-76; IX, 153-156)

Karwatowska Małgorzata (V, 147-161)

Karwowski Stanisław (V, 213-215; IX, 169-179)

Казанская Лариса Петровна (IX, 77-85)

Klawon Agnieszka (III, 106-115; IV, 207-220; V, 162-172)

Kłaczyńska Anna (VII, 85-101)

Kołatka Krzysztof (VII, 102-120)

Komorowska Ewa (VII, 121-132)

Kubicka Emilia (III, 116-126; IX, 156-160)

Kuklińska Sylwia (III, 127-132)

Kukowicz Katarzyna (III, 133-139; IV, 221-230)

Kukowicz-Żarska Katarzyna (VII, 133-144)

Laskowska Elżbieta (II, 128-135)

Lisicyna Tamara A. (V, 173-190)

Łucarz Anna (VIII, 71-81)

Malinowska Iwona (VI, 147-156)

Marszałek Marek (II, 149-169)

Mędelska Jolanta (I, 83-96; II, 136-148, 149-169; III, 140-161; IV, 96-117, 231-246, 293-298; VII, 36-46, 214-218; VIII, 135-141; IX, 86-103; IX, 162-167)

Michalak Katarzyna (VIII, 129-132)

Moch Włodzimierz (I, 97-115; II, 170-179; VII, 218-225)

Newman John G. (III, 162-170)

Nowożenowa Zoja (VII, 145-156)

Olszewska Marta (IX, 104-112)

Pająkowska-Kensik Maria (I, 116-121; IV, 247-253; VII, 157-163)

Paluszak-Bronka Anna (I, 122-134; II, 180-191; III, 171-184; IV, 254-263; VI, 82-91; VII, 164-176; VIII, 82-92; IX, 113-122; IX, 144-147)

Пэн Дмитрий (IX, 123-136)

Peplińska Monika (IV, 287-290)

Pluskota Teresa (I, 135-145; II, 192-200; IV, 264-274)

Pociask Janusz (IV, 309-331; VI, 129-133, s. 129-140)

Pogorzała Ewa (VI, 115-121; VII, 191-197)

Pronobis Dorota (I, 146-158; II, 201-207)

Ruszkowski Marek (III, 185-193)

Rypel Agnieszka (IV, 275-284)

Sędziak Henryka (II, 208-218)

Siewert Katarzyna Maria (VI, 156-164)

Sobczak Michał (VIII, 142-144)

Sopolińska Lucyna (VIII, 93-103)

Stypa Hanna (V, 255-267; VII, 47-58)

Suchenek Renata (I, 159-166; VIII, 156-166)

Sudakiewicz Lidia B. (VI, 92-103)

Szwedek Aleksander (I, 167-179)

Tomasik Piotr (IV, 304-306; VI, 104-111; IX, 137-142)

Wachowski Wojciech (III, 194-212; IX, 180-185)

Waszczeniuk Remigiusz (VIII, 104-113)

Wawrzyńczyk Jan (I, 180-186; VIII, 117-120)

Wronkowska-Dimitrowa Mirosława (II, 219-228; III, 213-223)

Zemlianaia Natalia, zob. Zemlyanaya Natalya

Zemlyanaya Natalya (V, 191-204; VII, 177-188; VIII, 147-156)

Zimny Rafał (VII, 201-205)

Żmigrodzki Piotr (I, 187-202)

Żurowski Sebastian (III, 224-234)

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz