LBSN – Indeks autorów / The Index of the Authors

Przy nazwisku autora podajemy numer voluminu LBSN (cyfry rzymskie) i numer strony (cyfry arabskie). / Next to the author's name, we give the volumin number of LBSN (Roman numerals) and page number (Arabic numerals).
 
Benenowska Iwona: II 15, III 13
Benyamin Ashraf S.: II 147
Betyna Monika: I 11
Borkowska Katarzyna: III 27
Czaplicka-Jedlikowska Maria: II 27, III 41
Dyszak Andrzej S.: I 183, II 13, III 5, III 65
Goncharova Tamara, zob. Гончарова Тамара
Gonczarowa Tamara, zob. Гончарова Тамара
Гончарова Тамара: I 21
Guzek Mariusz: II 49
Jastrzębska-Golonka Danuta: III 83
Kapuścińska Anna: II 199
Kępka Izabela: III 101
Klein Natalia: III 115
Klinkosz Małgorzata: III 115
Kołatka Krzysztof: II 63, II 206, III 127
Laskowska Elżbieta: III 151
Lesińska Anna: I 35, I 47
Lewińska Aneta: III 169
Łakomski Tomasz: I 59
Moch Włodzimierz: II 91, III 181
Paluszak-Bronka Anna: II 159, II 173, III 193, III 283
Rogowska-Cybulska Ewa: III 207
Rypel Agnieszka: II 109, III 237
Sawaniewska-Moch Zofia: II 121
Sobczak Michał: I 153, II 227
Sturmowska-Hinc Katarzyna: III 267
Suchenek Renata: III 255
Szefliński Waldemar: I 91, II 230
Święcicka Małgorzata: II 131
Wachowski Wojciech: I 35, I 47
Warda-Radys Lucyna: III 101
Wiśniewski Artur: I 103
Wosiak-Śliwa Róża: III 267
Wójcik Damian: I 119
Wronkowska Mirosława: I 139, II 173, III 283
Wronkowska-Dimitrowa Mirosława, zob. Wronkowska Mirosława
Zemlanaja Natalia: II 187

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz