Artykuły / Articles

  • 15 maja 2018

Benenowska Iwona: Funkcja wartościująca nazw własnych w listach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do męża – LBSN II: 15
Benenowska Iwona: Przez uszanowanie uszu odbiorcy – wartościujące refleksje nad (nie)elegancją (współczesnego) słowa – LBSN III: 13
Benyamin Ashraf S.: Terminologia muzyczna w języku arabskim – LBSN II: 147
Betyna Monika: English for medical purposes. Needs and requirements of students and teachers – LBSN I: 11
Borkowska Katarzyna: O metaforyzacji śmierci w świetle komentarzy internetowych po śmierci aktorki Anny Przybylskiej – LBSN III: 27
Czaplicka-Jedlikowska Maria: Antroponimia Bydgoszczy dziedzictwem kultury regionu – LBSN II: 27
Czaplicka-Jedlikowska Maria: Aspekty religijne i społeczne imion najstarszych mieszkańców regionu Bydgoszczy – LBSN III: 41
Dyszak Andrzej S.: Charakterystyka leksykalno-gramatyczna złożonych nazw miejscowości byłego województwa bydgoskiego (1950–1975) – LBSN III: 65
Guzek Mariusz: Bydgoszcz jako temat filmu dokumentalnego – LBSN II: 49
Jastrzębska-Golonka Danuta: Dysleksja a komunikacja – fakty i mity. Implikacje dydaktyczne – LBSN III: 83
Kępka Izabela, Warda-Radys Lucyna: Językowa kreacja kaszubszczyzny w powieści Pawła Huellego Śpiewaj ogrody – LBSN III: 101
Klinkosz Małgorzata, Klein Natalia: Profilowanie kaszubskiego kontekstu przestrzennego w poezji Adama Kleina – LBSN III: 115
Kołatka Krzysztof: Germanizmy leksykalne w gwarach Krajny. Mechanizmy asymilacyjne – LBSN II: 63
Kołatka Krzysztof: Krajna w polskich badaniach dialektologicznych – historia i współczesność – LBSN III: 127
Laskowska Elżbieta: Kilka uwag na temat reguł komunikacyjnych w świadomości młodzieży – LBSN III: 151
Lesińska Anna, Wachowski Wojciech: Metonimia pojęciowa jako sposób na ukrycie treści objętych tabu – LBSN I: 35
Lesińska Anna, Wachowski Wojciech: Out in the hall Alex met Grace... – ellipsis as a semantic phenomenon in text analysis – LBSN I: 47
Lewińska Aneta: Powojenne kroniki szkół wiejskich jako źródło do badań językoznawczych – LBSN III: 69
Łakomski Tomasz: Varying degrees of strength of taboos, swearwords and interjections in professional and non-professional translations on the basis of Meet the Fockers – LBSN III: 59
Moch Włodzimierz: Rewitalizacja gwary kujawskiej na przykładzie gawęd Henryka Lewickiego Na kujawską nutę, czyli Benasowe pogwarki – LBSN III: 181
Moch Włodzimierz: Stylizacja dialektalna i regionalizacja kreatywna w powieści Franciszka Becińskiego Wieś na zakręcie drogi. Gwara kujawska a gwary bydgoska i poznańska – LBSN II: 91
Paluszak-Bronka Anna, Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: O języku i językowych przemianach w tekstach z Małego katechizmu – LBSN II: 173
Paluszak-Bronka Anna: Kilka uwag o języku dokumentów chojnickich z lat 1705–1750 – LBSN III: 193
Paluszak-Bronka Anna: Nazwania sakramentu małżeństwa w kazaniach księdza Piotra Skargi – rozważania językoznawcy – LBSN II: 159
Rogowska-Cybulska Ewa: Obraz średniowiecza w etymologiach ludowych polskich toponimów – LBSN III: 207
Rypel Agnieszka: Język bydgoskich kupców na początku XX wieku w „Dzienniku Bydgoskim” z lat 1907–1920 – LBSN II: 109
Rypel Agnieszka: Wychowanie językowe a onomastyka w edukacji polonistycznej – LBSN III: 237
Sawaniewska-Moch Zofia: Słownik gwarowy jako zwierciadło kultury regionalnej (na przykładzie Słownika gwary i kultury kujawskiej) – LBSN II: 121
Sobczak Michał: Rosyjskie skrótowce porewolucyjne w dwujęzycznym opisie leksykograficznym (rosyjsko-polskim i rosyjsko-niemieckim) – LBSN I: 153
Suchenek Renata: Percypowanie dziecka w dwudziestoleciu międzywojennym – propozycja ujęcia semantyczno-historycznego – LBSN III: 255
Szefliński Waldemar: Gra wstępna, czyli nazwy wybranych audycji Radia Roxy i Rock Radia – LBSN I: 91
Święcicka Małgorzata: Człowiek marudny, ponury i smutny, czyli językowy portret niewłasny bydgoszczan (na tle stereotypu poznaniaków), – LBSN II: 131
Wiśniewski Artur: Pod kołdrą wszystko pod kontrolą – rozważania na temat statusu leksykalnego ciągu pod w użyciach typu pod kontrolą, – LBSN I: 103
Wosiak-Śliwa Róża, Sturmowska-Hinc Katarzyna: Kociewska leksyka tematyczna (na przykładzie słownictwa szkolnego) – LBSN III: 267
Wójcik Damian: Związki wyrazowe dotyczące seksualności człowieka nienotowane w ogólnych słownikach języka polskiego – LBSN I: 119
Wronkowska Mirosława, Paluszak-Bronka Anna: W kręgu leksyki Zmartwychwstania Pańskiego (z zabytków okresu staro- i średniopolskiego) – LBSN III: 283
Wronkowska-Dimitrowa Mirosława: Czy w trosce o precyzję komunikacji? Cerkiewszczyzna pod piórem Piotra Skargi w Obronie Synodu Brzeskiego – LBSN I: 139
Zemlanaja Natalia: To było wydarzenie sezonu! О cechach semantycznych jednostki języka wydarzenie2 – LBSN II: 187
Гончарова Тамара: Деревья, цветы, ягоды – ботаническая метафора в языке – LBSN I: 21

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz