Recenzje / Reviews

  • 15 maja 2018

Dyszak Andrzej S.: Alicja Gałczyńska, Od oswajania świata do jego współtworzenia. Akty nakłaniające w kontaktach dorosłych z dziećmi, Kielce 2014 – LBSN I: 183
Sobczak Michał: Ariane Slater, Militärsprache. Die Sprachpraxis der Bundeswehr und ihre geschichtliche Entwicklung, Rombach Verlag, Freiburg 2015, stron 288 – LBSN II: 227
Szefliński Waldemar: Krystyna Tuszyńska, Dyskurs Diona z Prusy w „Mowach o królestwie”. Mariaż retoryki z filozofią, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, stron 334 – LBSN II: 230

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz