Streszczenia prac doktorskich / Summaries of doctoral dissertations

  • 15 maja 2018

Kapuścińska Anna: Grenzphänomene zwischen Text und Bild am Beispiel multimedialer Nachrichtensendungen – LBSN II: 199
Kołatka Krzysztof: Tożsamość regionalna mieszkańców Krajny. Studium językowo-kulturowe – LBSN II: 206

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz