Linguistica Bidgostiana i Linguistica Bidgostiana. Series Nova

Linguistica Bidgostiana (LB)

Czasopismo redagowane w latach 2004-2012 w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej UKW w Bydgoszczy
ISSN 1732-8187
Redaktor Naukowy: dr hab. Andrzej S. Dyszak, prof. nadzw.UKW
Rada Naukowa: Jerzy Bańczerowski (Poznań), Edward Breza (Gdańsk), Stefan Grzybowski (Toruń), Zdzisława Krążyńska (Poznań), Jolanta Mędelska (Bydgoszcz), Marian Szczodrowski (Gdańsk), Aleksander Szwedek (Poznań)
Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Linguistica Bidgostiana. Series Nova (LBSN)

Seria wydawnicza  redagowana w latach 2015-2019 w Katedrze Gramatyki i Semantyki jako kontynuacja czasopisma "Linguistica Bidgostiana"
ISSN 1732-8187
(poszczególne tomy oznaczone numerami ISBN)
Redaktor Naukowy:
 prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak

Rada Naukowa: Jerzy Bańczerowski (Poznań), Maria Biolik (Olsztyn) - od 2018 r., Edward Breza (Sopot) - do 2017 r., Zdzisława Krążyńska (Poznań), Walentina G. Kulpina (Moskwa), Jolanta Mędelska (Bydgoszcz), Aleksander Szwedek (Bydgoszcz), Jan Wawrzyńczyk (Warszawa), Piotr Wierzchoń (Poznań)
BEL Studio Sp. z o.o.  Warszawa

 linguistica@ukw.edu.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz