O czasopiśmie

"Linguistica Bidgostiana" (LB) to czasopismo redagowane w latach 2004–2012 w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego ówczesnego Instytutu Filologii Polskiej AB i UKW, publikowane przez wydawnictwo uczelniane. Tytuł pisma zaproponował Śp. Profesor Edward Breza. Jego kontynuacją jest rocznik Linguistica Bidgostiana. Series Nova (LBSN), redagowany w latach 2015–2019 w Katedrze Gramatyki i Semantyki Instytutu Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa UKW. Wydawcą tego periodyku było „BEL Studio” w Warszawie.

Kontakt

Redaktor Naukowy
prof. dr hab. Andrzej S. Dyszak
e-mail: linguistica@ukw.edu.pl

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz