Monitorowanie karier zawodowych absolwentów

Drodzy Studenci,
Informujemy, że zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego prowadzi monitoring karier zawodowych absolwentów:
W celu dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy uczelnia może prowadzić własny monitoring karier zawodowych swoich absolwentów."

W celu prowadzenia monitoringu, o którym mowa w ust. 12, uczelnia może przetwarzać dane osobowe absolwentów obejmujące: 1) imiona i nazwisko; 2) adres do korespondencji." (art. 13b pkt 12 i 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym).
Zwracamy się do Was z prośbą o podzielenie się z nami swoimi opiniami i doświadczeniem.
Wasze zdanie na temat uczelni i kierunku studiów jest dla nas bardzo ważne!

Kto jest objęty monitorowaniem?
Monitorowaniem są objęci absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich, jednolitych magisterskich, magisterskich uzupełniających oraz doktoranckich, kończący studia w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

Kiedy monitorowanie zostanie przeprowadzone?
Monitorowanie przeprowadzane jest w szczególności po roku, 3 i 5 latach od dnia ukończenia studiów.

Jaki jest cel monitorowania?
Celem monitorowania jest pozyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej naszych absolwentów. Dane te pomogą udoskonalić ofertę dydaktyczną oraz dostosować kierunki studiów i programy kształcenia do potrzeb rynku pracy. Dzięki Waszym odpowiedziom zweryfikujemy jakość i efektywność kształcenia.

O co pytamy?
Pytamy przede wszystkim o Wasz status na rynku pracy. Interesuje nas czy pracujecie, czy wykonywana praca jest związana z wyuczonym zawodem oraz czy wykorzystujecie zdobytą wiedzę,  umiejętności i kompetencje w swoim miejscu pracy. Chcemy poznać Waszą opinię na temat ukończonego kierunku studiów.

W jaki sposób wykorzystywane są dane?
Uzyskane informacje posłużą do utworzenia zestawień statystycznych. Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Jak wziąć udział w monitorowaniu?
Na Waszej karcie obiegowej, którą oddajecie do Dziekanatu, znajduje się Deklaracja zgody na udział w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów UKW i przetwarzanie danych osobowych. zobacz

Wybierając „wyrażam zgodę"  dajecie nam szansę na skontaktowanie się z Wami po ukończeniu studiów.
Prosimy o sprawdzenie czy podane w deklaracji dane teleadresowe (adres e-mail i numer telefonu wygenerowany z systemu) są prawidłowe. Jeżeli dane są błędne, prosimy o wpisanie aktualnych. Deklarację należy podpisać, nawet jeżeli nie wyrażacie zgody. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, która przypomni Wam o wypełnieniu elektronicznej ankiety.

Jeżeli macie dodatkowe pytania czy wątpliwości skontaktujcie się z Biurem Karier UKW. Kontakt: ul. J. K. Chodkiewicza 30, tel.: 52 341 91 24, e-mail: biurokarier@ukw.edu.pl