Opłaty za studia

Zarządzenie Nr 90/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r.w sprawie ustalenia wysokości opłat na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych za powtarzanie zajęć spowodowane niezadowalającymi wynikami w nauce.
Uwaga! Opłata za powtarzanie przedmiotu, z którego student nie uzyskał zaliczenia w roku akademickim 2016/2017, z wpisem warunkowym, obowiązuje na rok 2017/2018, zgodnie z powyższym zarządzeniem.

Zarządzenie Nr 56/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018.

Zarządzenie Nr 89/2016/2017 Rektora UKW z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w przypadku korzystania z zajęć nieobjętych planem studiów

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 105/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów.

Zarządzenie Nr 57/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych w roku akademickim 2017/2018.

  • Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych Wydział Humanistyczny, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Izabela Żeglicz - specjalista ds księgowości, pok. nr 2, tel.  52 34 19 344.
  • Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Nauk Przyrodniczych, Wydziału Matematyki Fizyki i Techniki, Wydziału Kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki, mgr inż. Jagoda Kubiak - referent, w zastępstwie za mgr Katarzynę Kujawską - specjalistę ds. księgowości, pok. nr 3, tel. 52 34 19 399.
  • Obsługa studentów niestacjonarnych i podyplomowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Bogumiła Cygańska - specjalista ds księgowości, pok. nr 2, tel. 52 34 19 344.