Efekty kształcenia

Efekty kształcenia

Senat Uniwersytetu Kazimierza Wilekiego określił efekty kształcenia uchwałami nr 80/2011/2012, 40/2012/2013,156/2012/2013,157/2012/2013, 83/2013/2014, 85/2013/2014, 108/2013/2014 i 110/2013/2014:

Uchwała Senatu Nr 81/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r.sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów trzeciego stopnia


 

Uchwała Senatu Nr 40/2012/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów humanistyka drugiej generacji. W uchwale określono efekty kształcenia dla kierunku studiów humanistyka drugiej generacji, pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych,o praktycznym profilu kształcenia, prowdzonym na Wydziale Humanistycznym.Uchwała Senatu Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.  w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W uchwale określono efekty kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia na studiach:

1. Wydział Administracji i Nauk Społecznych:

 

 • administracja - studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały;
 • administracja - studia II° - zawarte w załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały;
 • filozofia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.3 do niniejszej uchwały;
 • filozofia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 1.4 do niniejszej uchwały;
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.5 do niniejszej uchwały;
 • socjologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.6 do niniejszej uchwały.

Załączniki Nr 1.1-1.6 do Uchwały Senatu UKW Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. 

2. Wydział Humanistyczny:

 • bezpieczeństwo narodowe - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.1 do niniejszej uchwały;
 • filologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.2 do niniejszej uchwały;
 • filologia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.3 do niniejszej uchwały;
 • filologia polska - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.4 do niniejszej uchwały;
 • filologia polska - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.5 do niniejszej uchwały;
 • historia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.6 do niniejszej uchwały;
 • historia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.7 do niniejszej uchwały;
 • kulturoznawstwo - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.8 do niniejszej uchwały;
 • kulturoznawstwo - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.9 do niniejszej uchwały;
 • ochrona dóbr kultury – studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.10 do niniejszej uchwały;
 • ochrona dóbr kultury – studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.11 do niniejszej uchwały;
 • politologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.12 do niniejszej uchwały;
 • politologia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.13 do niniejszej uchwały;
 • regionalistyka europejska – studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.14 do niniejszej uchwały;
 • stosunki międzynarodowe - studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.15 do niniejszej uchwały;
 • turystyka krajoznawcza i kulturowa – studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.16 do niniejszej uchwały;
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków – studia I° - zawarte w załączniku Nr 2.17 do niniejszej uchwały;
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków – studia II° - zawarte w załączniku Nr 2.18 do niniejszej uchwały.

Załączniki Nr 2.1-2.18 do Uchwały Senatu UKW Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. 

3. Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki:

 • geografia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 3.1 do niniejszej uchwały;
 • geografia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 3.2 do niniejszej uchwały;
 • rewitalizacja dróg wodnych - studia I° - zawarte w załączniku Nr 3.3 do niniejszej uchwały;
 • turystyka i rekreacja – studia I° - zawarte w załączniku Nr 3.4 do niniejszej uchwały;
 • wychowanie fizyczne - studia I° - zawarte w załączniku Nr 3.5 do niniejszej uchwały;
 • wychowanie fizyczne - studia II° - zawarte w załączniku Nr 3.6 do niniejszej uchwały.

Załączniki Nr 3.1-3.6 do Uchwały Senatu UKW Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. 

4. Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy – studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.1 do niniejszej uchwały;
 • edukacja techniczno-informatyczna – studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.2 do niniejszej uchwały;
 • edukacja techniczno-informatyczna – studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.3 do niniejszej uchwały;
 • fizyka - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.4 do niniejszej uchwały;
 • fizyka - studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.5 do niniejszej uchwały;
 • informatyka - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.6 do niniejszej uchwały;
 • inżynieria bezpieczeństwa - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.7 do niniejszej uchwały;
 • inżynieria materiałowa - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.8 do niniejszej uchwały;
 • inżynieria materiałowa - studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.9 do niniejszej uchwały;
 • matematyka - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.10 do niniejszej uchwały;
 • matematyka - studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.11 do niniejszej uchwały;
 • mechatronika - studia I° - zawarte w załączniku Nr 4.12 do niniejszej uchwały;
 • mechatronika - studia II° - zawarte w załączniku Nr 4.13 do niniejszej uchwały.

 Załączniki Nr 4.1-4.13 do Uchwały Senatu UKW Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

5. Wydział Nauk Przyrodniczych:

 • biologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 5.1 do niniejszej uchwały;
 • biologia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 5.2 do niniejszej uchwały;
 • biotechnologia - studia I° - zawarte w załączniku Nr 5.3 do niniejszej uchwały;
 • biotechnologia - studia II° - zawarte w załączniku Nr 5.4 do niniejszej uchwały;
 • ochrona środowiska - studia I° - zawarte w załączniku Nr 5.5 do niniejszej uchwały.

 Załączniki Nr 5.1-5.5 do Uchwały Senatu UKW Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. 

6. Wydział Pedagogiki i Psychologii:

 • logopedia – studia I° - zawarte w załączniku Nr 6.1 do niniejszej uchwały;
 • pedagogika – studia I° - zawarte w załączniku Nr 6.2 do niniejszej uchwały;
 • pedagogika – studia II° - zawarte w załączniku Nr 6.3 do niniejszej uchwały;
 • pedagogika wczesnoszkolna – studia I° - zawarte w załączniku Nr 6.4 do niniejszej uchwały;
 • praca socjalna - studia I° - zawarte w załączniku Nr 6.5 do niniejszej uchwały;
 • psychologia – jednolite studia magisterskie - zawarte w załączniku Nr 6.6 do niniejszej uchwały.

 Załączniki Nr 6.1-6.6 do Uchwały Senatu UKW Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r

7. Instytut Edukacji Muzycznej:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia I° - zawarte w załączniku Nr 7.1 do niniejszej uchwały;
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – studia II° - zawarte w załączniku Nr 7.2 do niniejszej uchwały.

Załączniki Nr 7.1-7.2 do Uchwały Senatu UKW Nr 156/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. 

 


 

Uchwała Senatu Nr 157/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.W uchwale określono efekty kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia na studiach:

Wydział Humanistyczny

 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia I° - zawarte w załączniku Nr 1.1 do niniejszej uchwały;
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna – studia II° - zawarte w załączniku Nr 1.2 do niniejszej uchwały;

Załączniki Nr 1.1-1.2 do Uchwały Senatu UKW Nr 157/2012/2013 z dnia 25 września 2013 r.

 


 

Uchwała Senatu Nr 83/2013/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów terapia zajęciowa na Wydziale Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki. W uchwale określono efekty kształcenia dla kierunku studiów terapia zajeciowa, pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych,o ogólnoakademickim profilu kształcenia.


 

Uchwała Senatu Nr 85/2013/2014 z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia na Wydziale Nauk Przyrodniczych. W uchwale określono efekty kształcenia dla kierunku studiów biotechnologia pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych,o ogólnoakademickim profilu kształcenia.


 

Uchwała Senatu Nr 108/20213/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną na Wydziale Humanistycznym. W uchwale określono efekty kształcenia dla kierunku studiów innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych,o ogólnoakademickim profilu kształcenia.


 

Uchwała Senatu Nr 110/2013/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów historia na Wydziale Humanistycznym. W uchwale określono efekty kształcenia dla kierunku studiów historia, pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych,o praktycznym profilu kształcenia.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PRZYRODĄ, PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. przyjął Uchwałę Nr 144/2013/2014 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie przyrodą – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKU EKONOMIA, PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. przyjął Uchwałę Nr 146/2013/2014 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów ekonomia – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKU INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE SFERĄ PUBLICZNĄ, PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 28 października 2014 r. przyjął Uchwałę Nr 9/2014/2015 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREACJA, DRUGIEGO STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 r. przyjął Uchwałę Nr 24/2014/2015 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów turystyka i rekreacja – studia drugiego stopnia, praktyczny profil kształcenia.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKU ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W ŚRODOWISKU, PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL PRAKTYCZNY

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 31 marca 2015 r. przyjął Uchwałę Nr 58/2014/2015 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie kryzysowe w środowisku – studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia.

ZMIANA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKÓW FILOLOGIA POLSKA, PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI ORAZ HISTORIA, PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 31 marca 2015 r. przyjął Uchwałę Nr 60/2014/2015 zmieniającą uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie określenia efektów kształcenia dla ogólnoakademickiego profilu kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uchwała dotyczy zmiany uchwały w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów:

 • filologia polska – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia,
 • historia – studia pierwszego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia,
 • historia – studia drugiego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia.

ZMIANA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKÓW FILOLOGIA POLSKA, PIERWSZEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2015 r. przyjął Uchwałę Nr 83/2014/2015 w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia – studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016.

ZMIANA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKÓW FILOLOGIA POLSKA, DRUGIEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2015 r. przyjął Uchwałę Nr 84/2014/2015 w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla kierunku studiów filologia – studia drugiego stopnia, profil ogólnoakademicki – obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKU STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, DRUGIEGO STOPNIA, PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Senat UKW podczas posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2015 r. przyjął Uchwałę Nr 85/2014/2015 w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów stosunki międzynarodowe – studia drugiego stopnia, ogólnoakademicki profil kształcenia.