Organizacja roku 2018/2019

Semestr zimowy trwa od 1 października 2018 roku do 17 lutego 2019 roku

 • 01.10.2018 r. ÷ 21.12.2018 r. zajęcia dydaktyczne
 • 22.12.2019 r. ÷ 02.01.2019 r. przerwa świąteczna
 • 03.01.2019 r. ÷ 25.01.2019 r. zajęcia dydaktyczne
 • 26.01.2019 r. ÷ 10.02.2019 r. sesja egzaminacyjna
 • 11.02.2019r. ÷ 17.02.2019 r. przerwa semestralna
 • 18.02.2019 r. ÷ 24.02.2019 r. sesja egzaminów poprawkowych

Semestr letni trwa od 18 lutego 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku

 • 18.02.2019 r. ÷ 17.04.2019 r. zajęcia dydaktyczne
 • 18.04.2019 r. ÷ 24.04.2019 r. przerwa świąteczna
 • 25.04.2019 r. ÷ 12.06.2019 r. zajęcia dydaktyczne
 • 13.06.2019 r. ÷ 28.06.2019 r. sesja egzaminacyjna
 • 02.09.2019 r. ÷ 15.09.2019 r. sesja egzaminów poprawkowych
 • 15.09.2019 r. ÷ 30.09.2019 r. termin podjęcia wszystkich decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2018/2019 3.

W przypadku blokowania zajęć dydaktycznych obowiązuje harmonogram zajęć dydaktycznych stanowiący Załącznik nr 1.

W celu pełnego zrealizowania zajęć dydaktycznych roku akademickim 2018/2019 w dniach:

 • 10.06 (poniedziałek) odbywają się zajęcia przewidziane w planie zajęć dla piątku
 • 11.06 (wtorek) odbywają się zajęcia przewidziane w planie zajęć dla czwartku

Dodatkowe dni wolne od zajęć:

 • 02.11.2018 r.
 • 02.05.2019 r.

1.10.2018r. dla I roku studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich oraz 18.02.2019 r. dla I roku studiów II stopnia (z naboru zimowego) ustanawia się dniem organizacyjnym.

Pobierz pliki