Szkolenia

Szkolenia dotyczące weryfikacji efektów kształcenia i wypełniania sylabusa

W załączeniu została umieszczona prezentacja ze szkolenia prowadzonego przez dr Katarzynę Marszałek dotyczącego weryfikacji efektów kształcenia i wypełniania sylabusa. 07.10.2013 zaktualizowano prezentację do zapisów Uchwały Senatu UKW 152/2012/2013.

 

Szkolenia w ramach projektu „Programu Rozwoju UKW” dotyczące jakości kształcenia

W miesiącach marzec-czerwiec 2013 odbywała się seria  szkoleń realizowanych w ramach projektu „Programu Rozwoju UKW”. Prezentacja ze szkolenia prowadzonego przez dr hab. Barbarę Ciżkowicz, prof. nadzw. i dr Katarzynę Marszałek znajduje się w załączniku.

W czasie szkoleń przeprowadzano badania pilotażowe wśród nauczycieli akademickich z 500 uczestników ankietę wypełniły i oddały 293. Raport prezentujący wyniki badań został opublikowany w Biuletynie Biura ds. Jakości Kształcenia nr 5/2013

 

 

Pobierz pliki

  • Prezentacja ze szkolenia dotyczącego weryfikacji efektów kształcenia i wypełniania sylabusa
  • prezentacja ze szkolenia po wprowadzeniu Zarzadzenia nr 64/2012/2013 Rektora UKW