Zamówienia na usługi społeczne art. 138 o ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-80/2018

26 listopada 2018

Swiadczenie usług ochroniarskich, w tym całodobowego monitorowania wszystkich systemów sygnalizacji pożarowej, podejmowaniu interwencji przez patrol interwencyjny w obiektach UKW, monitorowanie (przyjmowanie) sygnałów z lokalnego systemu alarmowego, monitoring wizyjny zewnętrzny na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

czytaj całość…

Ogłoszenie o Zamówieniu nr UKW/DZP-281-U-9/2017

06 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne poniżej 75 000,00 euro, do których mają zastosowanie przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na swiadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

czytaj całość…