Zamówienia na usługi społeczne art. 138 o ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne. Zamieszczono 05.03.2019r.

05 marca 2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje 
w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet” 
realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki 
i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17).

 

czytaj całość…

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne. Zamieszczono 20.02.2019r.

20 lutego 2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje
w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet”
realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17).

czytaj całość…

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne. Zamieszczono 22.01.2019r.

22 stycznia 2019

Usługa cateringowa w formie bufetu dla studentów podczas szkoleń i wizyt studyjnych  w projekcie pn. „Nowoczesny Uniwersytet” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17)

czytaj całość…

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne. Zamieszczono 11.01.2019r. UKW/DZP-281-U-3/2019

11 stycznia 2019

Usługa cateringowa w formie bufetu dla studentów podczas szkoleń i wizyt studyjnych  w projekcie pn. „Nowoczesny Uniwersytet” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17)

czytaj całość…

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.Zamieszczono 11.01.2019r.UKW/DZP-281-U-2/2019

11 stycznia 2019

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje
w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17).

czytaj całość…