Zamówienia na usługi społeczne art. 138 o ustawy Pzp

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-155/2019

Ogłoszenie na usługi społecznena: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu prawa zamówień publicznych dla pracowników w projekcie "Nowoczesny Uniwersytet", realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja. Rozwój (POWER.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-154/2019

Swiadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-142/2019

Swiadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-141/2019. Zamieszczono 21.11.2019r

Świadczenie usługi noclegowej dla uczestników konferencji organizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-136/2019. Zamieszczono 15.11.2019r

Świadczenie usługi noclegowej dla uczestników konferencji organizowanej przez UKW w Bydgoszczy

Ogłoszenie na usługi społeczne nr UKW/DZP-281-U-122/2019 - treść, data zamieszczenia 08. 11. 2019 r.

Swiadczenie usług pocztowych na potrzeby Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-132/2019. Zamieszczono 07.11.2019 r

Świadczenie usługi noclegowej dla słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w projekcie pn. "Nowoczesny Uniwersytet" 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-130/2019. Zamieszczono 31.10.2019r

Świadczenie usługi noclegowej dla studentów podczas wizyty studyjnej realizowanej w projekcie pn. "Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami"

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-127/2019. Zamieszczono 29.10.2019r

Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych dla pracowników w projekcie „Nowoczesny Uniwersytet” realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-120/2019. Zamieszczono 15.10.2019r

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje w projekcie" Nowoczesny Uniwersytet" realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17).

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-116/2019. Zamieszczono 09.10.2019r.

Świadczenie usługi noclegowej dla studentów podczas wizyty studyjnej realizowanej w projekcie

 pn. „Wypłyń na szerokie wody z nowymi kompetencjami”

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne UKW/DZP-281-U-109/2019. Zamieszczono 02.10.2019r

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje w projekcie "Nowoczesny Uniwersytet" realizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w ramach Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 kompleksowe programy dla szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17)