Jakość kształcenia

Jakość kształcenia

Jakość, zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego to pewien stopień doskonałości. Pojęcie to w odniesieniu do kształcenia można rozumieć jako stopień jego odpowiedniości, stanowiącej jednocześnie wyraz misji odkrywania i przekazywania prawdy oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Polski system jakości kształcenia obejmuje:

  • wewnętrzne systemy jakości kształcenia (Polska Komisja Akredytacyjna, akredytacje środowiskowe, rankingi),
  • wewnętrzne systemy jakości kształcenia w poszczególnych uczelniach