Aktualności

Kierunek Biologia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego może poszczycić się wieloletnią tradycją. Utworzony został w 1993 roku (studia dzienne, a od 1995 r. studia zaoczne). W 2002 roku uruchomiono 2-letnie studia magisterskie uzupełniające, dzienne i zaoczne. Wydział Nauk Przyrodniczych posiada również od 2008 roku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Specjalności:

  • biologia środowiskowa

Specjalność „biologia środowiskowa” pozwoli Ci na poszerzenie wiedzy o powiązaniach środowiska z przyrodą ożywioną. Razem z nami poznasz zarówno nowoczesne techniki badań laboratoryjnych, jak i mechanizmy rządzące procesami na wszystkich poziomach organizacji życia. Podczas studiów nauczysz się dostrzegać i interpretować zjawiska oraz czynniki wpływające na funkcjonowanie ekosystemów. Będziesz aktywnie uczestniczyć w licznych, praktycznych zajęciach terenowych, które przygotują Cię zarówno do pracy w terenie, jak i w laboratorium.

  • biologia molekularna

Wybierając specjalność „biologia molekularna” staniesz się ekspertem, zarówno w różnych dziedzinach biologii (fizjologia, toksykologia, genetyka, biochemia, biotechnologia, immunobiologia, mikrobiologia), jak i w licznych gałęziach przemysłu. Zdobędziesz umiejętności praktycznego wykorzystania metod biologii molekularnej w medycynie,  laboratoriach badawczych i analitycznych, pracy naukowej oraz w gospodarce.

Kadrę dydaktyczną kierunku tworzą pracownicy prowadzący badania w obszarze nauk przyrodniczych, obejmujące takie dyscypliny jak biologia, ekologia, biochemia, biotechnologia, mikrobiologia. Badania i publikowane na ich podstawie wyniki obejmują takie specjalności wchodzące w skład nauk biologicznych jak: biochemia, biotechnologia, botanika, ekologia, ekologia roślin, ekologia i systematyka zwierząt, mikrobiologia, genetyka populacyjna, genetyka konserwatorska, bioinżynieria środowiska, ochrona przyrody, ochrona środowiska, ekologia biochemiczna, dendrologia, fitogeografia, biogeografia, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt, ewolucjonizm.

Studenci mają zapewnione doradztwo i opiekę naukową w formie stałych dyżurów władz dziekańskich i nauczycieli akademickich, pomocy opiekunów kierunków studiów oraz w ramach działających na WNP kół naukowych (Koło Naukowe Przyrodników, Koło Naukowe Biologii Molekularnej oraz Koło Naukowe Biotechnologii).

Niepełnosprawni studenci mogą korzystać z pomocy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UKW działającego w oparciu o Uniwersytecką Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyjętą przez Senat UKW (Uchwała Nr 137/2012/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.).

Oferujemy:

  • wiedzę biologiczną poszerzoną o nowoczesne techniki oraz praktyczne zastosowania
  • ćwiczenia, laboratoria i liczne zajęcia terenowe
  • dodatkowy moduł dla przyszłych nauczycieli
  • rozwijanie pasji w kołach naukowych
  • miejsca odbycia praktyk zawodowych ułatwiające zatrudnienie
  • socjalne wsparcie dla studentów (stypendia, akademiki, dopłaty)

możliwość studiowania za granicą, w ramach międzynarodowej wymiany Erasmus+

Kontakt

Instytut Biologii Środowiska,
Al. Ossolińskich 12,
85-093 Bydgoszcz

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. J. K. Chodkiewicza 30

85-064 Bydgoszcz, tel. + 48 52 341 91 00